Stichting Fishflowform

 

 

Welkom

In de vrije natuur zijn ritme en stroming van water onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Stichting Fishflowform heeft tussen 2014 en 2018 een vispassage op basis van ritmische stroming ontwikkeld en deze beproefd. Zij liet zich onder andere inspireren door het werk van de Engelse beeldhouwer en wateronderzoeker John Wilkes. Hij is de uitvinder van het Flowform-principe.

Met de realisatie van deze projecten en de rapportage over het onderzoek is de doelstelling van de Stichting vervuld.

Projecten

Met verschillende partijen zijn twee projecten uitgevoerd om een prototype op volle schaal  in de praktijk te testen. In het project Molenheide onder andere het gedrag van vissen in de FFF-vispassage bestudeerd.

De projectnotitie fase 2 geeft meer informatie over de opzet van deze activiteiten.

Actueel

  • De Stichting Fishflowform is op 31 augustus 2023 opgeheven. Met het resterende saldo wordt deze website nog zo lang mogelijk in stand gehouden.

Nieuwsbrieven, artikelen en rapporten

  • Op 7 mei 2023 vond op de locatie Molenheide een fenomenologische studiedag plaats. Paul van Dijk en Hans van Sluis begeleidden waarnemingen in het veld en gaven toelichting op het ontwerp van de vistrap en het in 2018 verrichte energetisch onderzoek. Zie de flyer.
  • In 2022 is op Het Lankheet eveneens onderzoek verricht naar de energetische effecten van de flowformstroming op het water en de omgeving. Hiervan is een uitgebreid rapport opgesteld. Een exemplaar voor persoonlijk gebruik kan worden aangevraagd via info@fishflowform.nl
  • Na de afronding van het project Molenheide en de rapportage over het daar verrichte onderzoek is met verschillende partijen overlegd over een mogelijk vervolg. In januari 2020 is de aanleg gestart van een nieuw bevloeiingsproject op het landgoed Het Lankheet bij Haaksbergen. In 2021 zijn hier drie Fishflowforms geïnstalleerd voor de behandeling van het inlaatwater.
  • In het septembernummer 2019 van Wasserzeichen (het huisorgaan van het Institut für Strömungswissenschaften te Herrischried - D) zijn de bij het onderzoek Molenheide waargenomen effecten van de ritmische stroming op het water beschreven.
  • Gedurende de looptijd van het project Molenheide zijn in totaal zeven Nieuwsbrieven uitgebracht. Deze zijn nog te downloaden: nr. 7; nr.6; nr 5; nr 4 en nr 3. Nr. 1 beschrijft uitgebreid de voorbereiding van het project.
  • In het voorjaarsnummer van Antroposofie Magazine (nr 5, maart 2017) verscheen een artikel over het project.
  • Najaar 2016 ging de vispassage Molenheide, met daarin 10 fishflowformelementen, in bedrijf (zie hierboven een recente afbeelding).

 

Financiering

De aanleg van de vistrap Molenheide en de beproeving zijn bekostigd door Waterschap De Dommel. Voor het eigen onderzoek van de Stichting is financiële steun ontvangen van de Fred Foundation, de Triodos Foundation en de ASN-Foundation. Ook van particulieren zijn giften ontvangen. Met deze bijdragen en giften uit crowdfunding zijn de kosten op de locatie Molenheide gedekt. Het resterende bedrag is besteed aan het onderzoek op Het Lankheet.

Voorgeschiedenis

In fase 1 van het onderzoek werd vastgesteld dat de ritmische stroming ook in diepe flowforms kan worden opgewekt. De alternerende vortices die ontstaan blijken niet volledig tot de bodem te reiken. Voor de passage van  vissen is dit gunstig, omdat daardoor in de diepere zones een rustiger stroming overweegt.

Initiatiefnemers en samenwerking

In 2012 ging de Werkgroep Fishflowforms van start. Deze bestond toen uit Paul van Dijk (beeldhouwer en flowformontwerper, Bart Wesseling (waterbouwkundige), Peter Schukking (hydraulicus) en Hans van Sluis (watertechnoloog).

Er is tussen 2014 en 2023 nauw samengewerkt met het Waterschap De Dommel, de Stichting Waterpark Lankheet en de Vakgroep Vloeistofmechanica van TU Delft. Verschillende deskundigen adviseerden op ad hoc basis, o.a. over de visecologie.

Verder zijn er contacten onderhouden met de Foundation for Water in Forest Row (GB) en het Institut für Strömungswissenschaften in Herrischried (D).

Idee

Het idee van een fishflowform werd in 2005 geopperd in de discussie na een voordracht van John Wilkes op het symposium "Het wezen van water" van de Stichting WATER Drager van Leven. Vooralsnog was echter onduidelijk hoe bij de beschikbare flowform-ontwerpen voldoende diepte kon worden gecreëerd voor de passerende vissen.

 

Contact

Stichting Fishflowform, Franklinstraat 88, 3817 VH, Amersfoort

E info@fishflowform.nl - M 06 1032 6422

Laatste aanpassing 24 oktober 2023

 

 

 

 

 

 

er zijn geen sociale media actief

© 2014 jouw website algemene voorwaarden links